روانکار های پیشنهادی برای خودروی ZOTYE DOMAI X7 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.7 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30