روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLVO XC90 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w30