روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLVO XC60 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
0w30