روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLKSWAGEN TIGUAN 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30