روانکار های پیشنهادی برای خودروی VOLKSWAGEN BEETLE 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30