روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA LANDCRUISER DIESEL 4.2 J78

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.3 لیتر
10w30