روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA C-HR 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20