روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYOTA C-HR 1.2 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w20