روانکار های پیشنهادی برای خودروی TOYORA COROLLA 2.0 ZRE 173L

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.6 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
0w20