روانکار های پیشنهادی برای خودروی SUZUKI GRAND VITARA 2.4 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.9 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w30