روانکار های پیشنهادی برای خودروی SUBARU FORESTER 2.0 TURBO XT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.7 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30