روانکار های پیشنهادی برای خودروی SSANGYONG REXTON 2.0 G4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.6 لیتر
afw+