روانکار های پیشنهادی برای خودروی SSANGYONG CHAIRMAN 3.2 600S

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
5w40