روانکار های پیشنهادی برای خودروی SAIPA SHAHIN 1.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30