روانکار های پیشنهادی برای خودروی SAIPA QUIK 1.5 AT PLUS

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30