روانکار های پیشنهادی برای خودروی SAIPA PICKUP RICH 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
10w30