روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT SCALA 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30