روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT SCALA 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30