روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT SANDERO 1.6 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.7 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
10w30