روانکار های پیشنهادی برای خودروی RENAULT FLUENCE 2.0 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.3 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w30