روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE PANAMERA 3.6 V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.6 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
0w40