روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE MACAN 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
0w30