روانکار های پیشنهادی برای خودروی PORSCHE CARRERA 991 – 3.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
0w30