روانکار های پیشنهادی برای خودروی PEUGEOT 508 GT-LINE 1.6 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
0w30