روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN VERSA 3.8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
5w30