روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN SUNNY 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.9 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30