روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN ROUGE 2.5 T32U

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30