روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN QASHGHAI 2.0 J10

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w30