روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN QASHGHAI 1.2 J11

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30