روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN PICHUP 2.4 MT 4WD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.7 لیتر
10w30