روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN MURANO 3.5 Z50

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10.2 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30