روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN JUKE 1.6 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.2 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30