روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN JUKE 1.6 PLATINUM

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30