روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN ALTIMA 2.5 L33

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30