روانکار های پیشنهادی برای خودروی NISSAN ALTIMA 2.5 L32

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30