روانکار های پیشنهادی برای خودروی MVM X55 – 1.5 PRO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30