روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI PAJERO 3.5 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.7 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w40