روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI PAJERO 3.2 MT V6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w30