روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI PAJERO 2.7 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.5 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w40