روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 TYPE 5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
0w20