روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI LANCER 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w20