روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI LANCER 2.0 TURBO CY4A

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30