روانکار های پیشنهادی برای خودروی MG RX5 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
5w30