روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ E240 – 2.6 MT W211

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 1.2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w30