روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ SPRINTER 324 – 3.5 DIESEL

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
0w40