روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ SPRINTER 2.3

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.1 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
5w40