روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ GLA200

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
0w30