روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ GLA 250 – 2.0 X156

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.3 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.8 لیتر
0w30