روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ CLA200

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: - لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w40