روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ CLA 250- 2.0 TURBO C117

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
dct
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
0w30